من و تو

بچه ها میبینین چهقدر خوشگله

واااااااااااااااااااااااااااااااااای

ولی من شکیرا رو بیشتر دوست دارم

خوانمیگل که عالی

راستی ایمیل شو دارم اگه می خواین نظر بذارین

 

 

چهارشنبه ۶ مهر۱۳۹۰| 21:39 PM |پونه| |

|________________________┍──────────────┤